Chronopiha
Till att börja med ville vi här som producerat den här sidan att säga till er alla att vår ide om hur man kombinerar Ereb Altor med det nya Chronopia är att lägga alla världarna som olika dimensioner precis som de ligger demonriken på andra dimmensioner. Om man då med rent vetenskapliga studier ser på det hela ser man att ett litet smyg hål öppnar sig. Eftersom ingen av dessa världar är någon huvudvärld så finns möjligheten att chronopia ligger i en annan dimmension. Kanske grundad i förgångna tider av en grupp människor som fann en portal till en obefolkad värld. De bosatte sig där och byggde upp riket Chronopia. Ereb Altor ligger på så vis kvar och om SL vill kan spelarna ta sig mellan världarna. Därför kommer vi inte att göra någon som hellst skilnad på 91 års upplaga av D&D och Det nyare Chronopia. Världarna ligger i samma multiversum förenade med magi. Detta ger SL ganska stora möjligheter att även lägga till sina egna världar. Men man måste tänka på att inte överdriva. Två männskliga världar och ett stort antal monstrurösa världar räcker bra. Vi vill också påpeka att alla världar inte är beboliga. En del är inte ens möjliga att besöka levande. Ta Gehnna som ett exempel.