Demonen från Rêdâdûl.

Intrig:
Detta äventyr fick SL som ide från en gammal kul lek. Nämligen den lek som en katta använder mot möss. SL tänkte att han skulle snickra ihop en grotesk demon (Katt) och en spelargrupp som skulle bli jagade (Mössen). Landet Rêdâdûl därifrån demonen kommer är det mycket eller bara sådana här riter som utförs därav demonens agerande. För övrigt är detta ett äventyr som utspelar sig i ett kloak/Grott system. Observera att demonen leker med spelarna som är instängda i dess kammare. Endast i slutet av äventyret då RPna skadat den lite kan den tänka sig att försöka släppa ut RPna genom en dörr. Vill SL kan han göra en egen karta . Detta äventyr är knappast ett allvarligt försök till rollspel men äventyret är bra även om SL skriver lite luddigt. När vi spelade det var det kul... !!!!????

AVE!!!
Ni går in genom en öppning i stenen... Plötsligt ser ni hur en gång öppnar sig. En kuslig stämning verkar ligga här inne. Långt där borta verkar något lysa kan det vara en lyckta? (RPna tar några steg in) Plötsligt hör ni hur golvet bakom er börjar röra på sig. Stenen slits upp och täcker ingången. Ni är instängda... Långt bort hörs ett ondskefullt djuriskt skratt. I samma sekund slocknar lycktan där framme.

När RPna tagit sig fram till där de tidigare såg lyset händer följande.

Ett cirkelrunt rum framför er med ett stort pentagram på golvet. En kolosal demon står också framför er. Den är grön till huden och har horn lite överallt. Ur dess käftar pyser rök. Den öppnar munnen och mer rök strömar ut. Med grov basröst säger den till er. "Ni är fångade i fällan... Ett skrovmål för demonen från Rêdâdûl ni har förts hit för att dö!!!" I samma stund blåser han ut en eldsflamma som sluter sig kring spelarna och ger dem 1t6 KP skada var. När ni hämtat er från chocken ser ni att demonen försvunnit. Det finns tre dörrar framför er och var och en av dem har runor inristade på dörren. Runa nummer ett liknar ett äpple. Runa nummer två en hand och den tredje är en upponervänd stjärna.

Dörr 1:
Bakom den finns en död dvärg. Han har en stridsyxa i silver. En rustning i bly och en dolk i mithril.

Dörr 2:
En mörk gång leder vidare...

Dörr 3: En ännu mörkare gång leder innåt...

Inne i cirkel systemet. Ni vandrar en bit in längs gången då ni plötsligt befinner er i ett stort rum. En underjordisk sjö ligger här med fyra brorar som korsar varandra. Det finns totalt åtta gångar åt olika håll och ni kommer från en av dem. Mitt på bron står demonen igen. Denna gång håller han ett spjut i sin hand. han slungar det mot en av er (Demonen har CL 10 och spjutet gör 1t6 i skada.) När demonen har kastat sitt spjut kommer den att fly ut genom gången på motsatta sidan.

SL: Alla gångarna leder på ett eller ett annat sätt tillbaka till bron. I gångarna kommer inget att hända men varje gång de når broarna kommer demonen att vara på dem. Den kommer att se vilken gång de går genom och vänta på dem. Om de delar på sig eller väntar kan de överaska den. Då använder den teleportera för att fly. En eller två gånger anfaller den hastigt i 2sr i gångarna. bara för att göra RPna mer osäkra!!!!

(Obs. Karta saknas. SL får rita en själv eftersom SL tappat bort orginalet.)