Demonen (Rêdâdûl)

kolossal demon. Den är grön till huden och har horn lite överallt. Ur dess käftar pyser rök. Ansiktet har två rader med tänder på varje läpp. Fyra horn. Två som går uppåt och två neråt. Demonen har Två armar med vassa klor. Överarmarna är täckt av mindre horn (C:a 10cm.) Den har ett läderlinne på sig vilket ökar magens och bröstkorgens abs med 1/1. Fötterna är olika. Den vänstra är en hov med hår på. Den andra är en björntass med grönt hår på. Vid knäna sitter rader av silverglänsande horn och spikar. På ryggen har demonen ett par vingar. (dessa är dock för små för att demonen skall kunna använda dem.) Vingarna är mörkröda till färgen och täckta av vårtor och missbildningar. När demonen talar så har han en mycket grov röst. Rök pyser ur hans mun och han kan spruta eld!

Förmågor/besvärjelser:
Varseblivning 12, Mörkersyn 22, Teleportera 15.
Eldkvast 10, Mäktigt slag (+1 i SB per PSY), Vrål(under PSY med 1t20 eller –3 på alla handlingar resten av dagen. Om en Rp står inom FYS meter från demonen måste han slå under SMI eller ramla omkull. I 1t10 SR får RP:na nedsatt hörsel.)

Taktik:
Den här demonen vill gärna leka med sina motståndare och är som mäktigast just när han gör det. Om han försöker anfalla som vanligt får han –5 på alla färdigheter. Detta gör han endast om han är så skadad att han inte lägre kan leka. (Slutsats. För att RP:na ska ha någon chans måste de göra demonen arg.) Det mest typiska sett som demonen använder när han ”leker” med RP:na är att vänta ut dem någonstans. Sedan fly, gömma sig och anfalla bakifrån varvid den flyr igen. Han använder varsebli för att ta reda på var fienden finns. Mörkersyn för att se i mörker vilket han annars inte gör och om han blir instängd, teleportera.

Siffror: Demonen (Skräckslå 5/15)

STY: 34
FYS: 25
SMI: 18
INT: 21
PSY: 29
KAR: 1
STO: 25
KP: 25
SP: 50
SB: +1t10
FF: L16
Handlingar: 6

Färdigheter:
Gömma sig 20, Hoppa 15, Klättra 12, Finna dolda ting 9, Upptäcka fara 14, Spåra 16.

Stridsfärdigheter:
Klor 12(1t6), Spark 13(1t8), Spjut 11, Bett 14 (1t8+ ½SB), Eldkvast 10(1t6 per varelse inom en radie på 4 meter)

Utrustning:
Huden ger demonen ett abs på 4/5. Bröstkorgen har följaktligen 5/6 liksom magen. Demonen har fyra stycken spjut som han satt fast på ryggen. En grov magisk dolk som han inte kan använda. Någonstans har han förmodligen också en skatt från alla de människor som han ätit upp. Men denna går inte att finna. Dolken som demonen har beskrivs nedan:

Dolken:
En demonisk dolk som ger +4 i CL och gör 1t6/1t4 i skada. Har BV 32 och ger 20% chans per 5 KP skada som görs att den sårade får besvärjelsen PANIK E2 kastad på sig.

Slut